ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023

8.500 ευρώ πρόστιμο για τρεις παραβάσεις σε πρατήριο υγρών καυσίμων στο Πόρτο Χέλι Αργολίδας

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 10:10:00 μ.μ. | | | |
Βενζίνη
Με απόφαση, του Τμήματος Εμπορίου και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Αργολίδας επεβλήθη σε επιχείρηση πρατήριο υγρών καύσιμων στο Πορτοχέλι Αργολίδας χρηματικό πρόστιμο ύψους 7000 € υπέρ του Δημοσίου, επειδή κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν:

i. στις 09-03-2023, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 77087/09-03-2023 εντολής ελέγχου, από αρμόδια όργανα του Τμήματος Εμπορίου και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Αργολίδας 

ii. στις 08-12-2022, από υπαλλήλους του Τμήματος Γ1 Προληπτικών Ελέγχων της Υποδιεύθυνσης Α΄ Προληπτικών Ελέγχων (Τρίπολης) της Υπηρεσίας Ερευνών & Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Πάτρας (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε Πάτρας) διαπιστώθηκαν τα εξής: 

I. η μη δημοσίευση/ γνωστοποίηση των τιμών των πωλούμενων καυσίμων στο δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr κατά παράβαση του άρθρου 114 της με αριθμό 91354/17 (Β΄2983) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)». Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 114 της Υ.Α. 91354/17 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β΄2983) «στους παραβάτες επιβάλλεται για τη μη υποβολή δήλωσης, την υποβολή ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης ή την μη υποβολή νέας δήλωσης, σύμφωνα με το παρόν, λιανικών τιμών προϊόντων καυσίμων στο διαδικτυακό τόπο www.fuelprices.gr, πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.» 

II. η μη τήρηση φακέλου τεκμηρίωσης αντλιών υγρών καυσίμων κατά παράβαση του άρθρου 86 της με αριθμό 91354/17 (Β΄2983) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 86 της Υ.Α. 91354/17 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β΄2983) «η μη συμμόρφωση με την ως άνω παρ. 1 επισύρει πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2000€) ανά περίπτωση αυτής και ανά είδος αντλίας ή … ή βυτιοφόρου»

Επίσης με  απόφαση, του Τμήματος Εμπορίου και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Αργολίδας, επεβλήθη στην ίδια επιχείρηση πρατήριο υγρών καύσιμων στο Πορτοχέλι Αργολίδας,χρηματικό πρόστιμο ύψους 1500 €\ υπέρ του Δημοσίου, επειδή κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν:

 i) στις 09/03/2023, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 77087/09-03-2023 εντολής ελέγχου, από αρμόδια όργανα του Τμήματος Εμπορίου και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Αργολίδας,

 ii) στις 08-12-2022, από υπαλλήλους του Τμήματος Γ1 Προληπτικών Ελέγχων της Υποδιεύθυνσης Α΄ Προληπτικών Ελέγχων (Τρίπολης) της Υπηρεσίας Ερευνών & Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Πάτρας (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε Πάτρας), διαπιστώθηκε η έλλειψη δυνατότητας αποδοχής πληρωμών με κάρτα για την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής κατά παράβαση του άρθρου 65 του ν.4446/16 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» Υποχρέωση αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα» (ΦΕΚ240/Α/22-12-2016) όπως ισχύει και της Κ.Υ.Α. 45231/2017 «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α΄240)» (ΦΕΚ 1445/Β/27-4-2017) όπως ισχύει. 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. 45231/2017 «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α΄240)» επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1500) ευρώ.

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ