Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020

Αναστολή των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι Δικαστικοί Υπάλληλοι Ναυπλίου

Αναστολή των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι Δικαστικοί Υπάλληλοι Ναυπλίου
Ο Σύλλογος δικαστικών υπαλλήλων Ναυπλίου με από 28-2-2020 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μελών του που συνήλθε σε απαρτία, αποφάσισε ομόφωνα την συνέχιση των κινητοποιήσεων που είχε εξαγγείλει η Ο.Δ.Υ.Ε στις 10-2-2020 σε πανελλαδική κλίμακα πραγματοποιώντας δίωρες αποχές από τα καθήκοντα εργασιών της γραμματείας των δικαστηρίων (ακροατήρια και γραφεία) από την 3-3-2020 μέχρι την 6-3-2020 και από τις ώρες 9.00 π.μ έως τις 11.00 π.μ, σύμφωνα με τα δίκαια αιτήματα όπως αυτά αναφέρονται στην με αριθ. 116/5-2-2020 ανακοίνωση της ΟΔΥΕ.