Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2020

Τάσος Λάμπρου: Πρόταση μας να ενταχθούν και αλλά δημοτικά κτίρια στη σημαντική δράση για την αντισεισμική προστασία

Τάσος Λάμπρου: Πρόταση μας να ενταχθούν και αλλά δημοτικά κτίρια στη σημαντική δράση για την αντισεισμική προστασία
Υποβολή αιτήματος για ενημέρωση σε επίπεδο δημοτικού συμβουλίου για τις δυνατότητες που μας δίνονται για την αξιοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος για την τοπική αυτοδιοίκηση με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2020

Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας στο Δήμο Ερμιονίδας

Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας στο Δήμο Ερμιονίδας
Στα πλαίσια υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος, Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και συγκεκριμένα της πρόσκλησης ΑΤ11 με Α.Δ.Α. : ΨΙΚ146ΜΤΛ6-Χ3Λ , με τίτλο: «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)», ο Δήμος Ερμιονίδας θα προβεί σε υποβολή πρότασης χρηματοδότησης προσεισμικού ελέγχου για όλα τα σχολικά κτήρια του Δήμου Ερμιονίδας καθώς και επιπλέον για δέκα ακόμα, δημοτικά κτήρια, αλλά και εκτέλεσης των αναγκαίων έργων που θα καταδειχθούν από τις σχετικές μελέτες.