Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020

Εφαρμογή Προγράμματος Διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών για το έτος 2020

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 10:43:00 π.μ. | |
Εφαρμογή Προγράμματος Διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών για το έτος 2020
Ο Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας γνωστοποιεί την έκδοση της υπ’ αριθ. 225/30490/28-01-2020 (ΑΔΑ:63ΤΔ4653ΠΓ-406) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) (ΦΕΚ 298/Β’/05-02-2020) σχετικά με την «Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών για το 2020» και αφορά τόσο την άγρια ορνιθοπανίδα, όσο και τον κλάδο της πτηνοτροφίας.