Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020

Οδηγίες από τον Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα για τον περιορισμό εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12:13:00 μ.μ. |
Οδηγίες από τον Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα για τον περιορισμό εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) ενημερώνει ότι η γρίπη των πτηνών (H5N8) είναι σε έξαρση το τελευταίο διάστημα σε χώρες της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης (Δανία, Γερμανία, Ολλανδία, Η.Β., Βέλγιο, Ιρλανδία, Γαλλία), ενώ πρόσφατα επιβεβαιώθηκαν περιστατικά και σε νοτιότερες περιοχές (Ιταλία, Κροατία, Σλοβενία). Η πλειοψηφία των περιστατικών αφορά άγρια πτηνά.

Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020

Εφαρμογή Προγράμματος Διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών για το έτος 2020

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 10:43:00 π.μ. | |
Εφαρμογή Προγράμματος Διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών για το έτος 2020
Ο Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας γνωστοποιεί την έκδοση της υπ’ αριθ. 225/30490/28-01-2020 (ΑΔΑ:63ΤΔ4653ΠΓ-406) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) (ΦΕΚ 298/Β’/05-02-2020) σχετικά με την «Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών για το 2020» και αφορά τόσο την άγρια ορνιθοπανίδα, όσο και τον κλάδο της πτηνοτροφίας.