Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020

Έργο για την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης Κρανιδίου στην Αργολίδα εισηγείται η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Έργο για την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης Κρανιδίου στην Αργολίδα εισηγείται η Περιφέρεια Πελοποννήσου
Την ένταξη τριών έργων ύδρευσης στο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο εισηγείται η Περιφέρεια Πελοποννήσου με έγγραφο που ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας απέστειλε προς την Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.)