Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020

24 Οκτωβρίου: Ημέρα Μεσογειακών Ακτών

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 10:42:00 π.μ. | |
24 Οκτωβρίου: Ημέρα Μεσογειακών Ακτών
Οι ακτές της Μεσογείου μολύνονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Η πανίδα και η χλωρίδα εξαφανίζονται. Η υπεραλίευση έχει δραματικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Η αστικοποίηση του περιβάλλοντος, λειτουργεί καταστροφικά για τον άνθρωπο.