ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΚΑΦΕΣ - ΣΦΟΛΙΑΤΕΣ

Παρασκευή 23 Απριλίου 2021

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού μέσω ΕΣΠΑ στο Γ.Ν.Αργολίδας – Ν.Μ.Άργους

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού μέσω ΕΣΠΑ στο Γ.Ν.Αργολίδας – Ν.Μ.Άργους
Ανακοινώθηκε στις 19-04-2021 η Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5056272, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού» του Ε.Π. «Πελοπόννησος», προϋπολογισμού 740.000€