ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015

Γιάννης Μανιάτης: Άμεσα προκηρύσσονται έργα της αποχέτευσης Λέρνας και της αναβάθμισης των Νοσοκομείων Αργους, Ναυπλίου και ΚΕΦΙΑΠ

 Εγκρίθηκε, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2014 που υπογράφηκε την 22/12/2014, η ένταξη του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών του Νοσοκομείου Άργους, του Νοσοκομείου Ναυπλίου και του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης – ΚΕΦΙΑΠ με την υλοποίηση δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας και Δράσεων Α.Π.Ε.» με συνολική δημόσια δαπάνη 5.747.429,01 ευρώ καθώς και του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης Δημοτικής Ενότητας Λέρνας και αγωγός μεταφοράς λυμάτων» με συνολική δημόσια δαπάνη 9.925.288,30 ευρώ.