ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Πέμπτη 28 Απριλίου 2022

Αργολίδα: Γιορτάζουν την Ζωοδόχο Πηγή με ημερήσιο παραδοσιακό πανηγύρι στη Μαραθιά

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 11:31:00 π.μ. | |
Ημερήσιο παραδοσιακό πανηγύρι στη Μαραθιά
Μετά από την αναγκαστική διακοπή λόγω της πανδημίας, συνεχίζεται η προσπάθεια να κρατηθεί ζωντανό ένα παραδοσιακό πανηγύρι που χανόταν στη Μαραθιά Βιβαρίου στην Αργολίδα.

Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021

Δευτέρα 26 Απριλίου 2021

Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020

1.450.000 ευρώ για αρδευτικά έργα στην Μαραθιά του πρώην Δήμου Ασίνης στην Αργολίδα

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 11:29:00 π.μ. | | | |
1.450.000 ευρώ για αρδευτικά έργα στην Μαραθιά του πρώην Δήμου Ασίνης στην Αργολίδα
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2154/8-11-2017 (ΑΔΑ: Ω5967Λ1-9ΡΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: