Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2020

Ο Σύλλογος δικαστικών υπαλλήλων Ναυπλίου συνεχίζει τις δίωρες διακοπές εργασιών

Ο Σύλλογος δικαστικών υπαλλήλων Ναυπλίου συνεχίζει τις δίωρες διακοπές εργασιών
Ο Σύλλογος δικαστικών υπαλλήλων Ναυπλίου μετά την σημερινή Γενική συνέλευση των μελών του, συνήλθε σε απαρτία και αποφάσισε την συνέχιση των κινητοποιήσεων που προκήρυξε η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Δ.Υ.Ε.), πραγματοποιώντας δίωρες διακοπές εργασιών της Γραμματείας των δικαστηρίων που ανήκουν στην περιφέρεια του Εφετείου και Πρωτοδικείου Ναυπλίου (ακροατήρια και γραφεία).