ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Πέμπτη 18 Ιουλίου 2024

Άνοιξαν οι αιτήσεις ΟΣΔΕ 2024

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:30:00 μ.μ. | | |
AGRO-TRUST
Άνοιξαν οι Αιτήσεις ΕΑΕ 2024 (ΟΣΔΕ) Η καταληκτική προθεσμία υποβολής είναι η Πέμπτη 12.09.2024 .

Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024

Προδημοσίευση ενισχύσεων Βιολογικής Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Μελισσοκομίας

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12:29:00 μ.μ. |
Agrotrust
Ανακοινώθηκαν οι προδημοσιεύσεις των προσκλήσεων για τις Παρεμβάσεις Π3-70-2.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (νεοεισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία)»και Π3-70-1.6’ Ενισχύσεις για την ανάληψη πρόσθετων γεωργο-περιβαλλοντικών υποχρεώσεων από τους μελισσοκόμους για την προστασία των μελισσοσμηνών και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας.

Πέμπτη 23 Μαΐου 2024

AGROTRUST: Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2024 με ύψος ενίσχυσης από 30.000 έως 42.500€

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 1:37:00 μ.μ. | |
AGROTRUST
Η AGROTRUST Μελετητική Βασιλόπουλος Δημήτριος & Συνεργάτες σας ενημερώνει ότι έχει εκδοθεί η προδημοσίευση του προγράμματος Νέων Αγροτών Έτους 2024 με ύψος ενίσχυσης από 30.000€ έως 42.500€.

Τετάρτη 24 Απριλίου 2024

Υποβολή αιτήσεων στήριξης για επενδύσεις στη μεταποίηση - εμπορία ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 1:09:00 μ.μ. | |
Θερμοκήπειο
Δικαιούχοι της Παρέμβασης Π3-73-2.3 είναι οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και οι μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (ως πρώτη ύλη) που ανήκουν στο παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργίας της ΕΕ και το τελικό προϊόν είναι γεωργικό.

Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023

Έως 50% επιχορήγηση για την Ίδρυση νέων ξενοδοχείων & τουριστικών καταλυμάτων από το ΕΣΠΑ

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 1:30:00 μ.μ. | | |
ΕΣΠΑ
Στη Δράση δύναται να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού.

Τρίτη 20 Ιουνίου 2023

2η προκήρυξη για επιδότηση επενδυτικών έργων στη “Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα” - Υποβολές έως 29.09.23

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 10:51:00 π.μ. | |
“Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα”
Προκηρύχθηκε το καθεστώς “Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα” του Αναπτυξιακού Νόμου, το οποίο επιδοτεί έως 75% επενδυτικά έργα για την ίδρυση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων των κλάδων μεταποίησης και εφοδιαστικής αλυσίδας (πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων τα οποία εντάσσονται στο καθεστώς της Αγροδιατροφής).

Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023

Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023

ΕΣΠΑ: Επιδότηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων έως 50% - «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12:21:00 μ.μ. | |
ΕΣΠΑ
Ανοιχτή παραμένει ακόμη η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» η οποία ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Τρίτη 14 Μαρτίου 2023

Ανοίγουν τα Σχέδια Βελτίωσης 2023 - Περίοδος αιτήσεων στήριξης από 15/3 έως 16/5

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12:56:00 μ.μ. | | |
AGROTRUST
Ξεκινάει στις 15 Μαρτίου 2023 η υποβολή προτάσεων επενδυτικών σχεδίων της Δράσης 4.1.5: «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2022.

Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023

Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022

1η Προκήρυξη του Καθεστώτος «Αγροδιατροφή - Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων - αλιεία και υδατοκαλλιέργεια»

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:33:00 π.μ. | | |
AGROTRUST
Ανακοινώθηκε η 1η Προκήρυξη του Καθεστώτος «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022

1η Προκήρυξη του καθεστώτος: “Μεταποίηση -Εφοδιαστική Αλυσίδα” του Αναπτυξιακού Νόμου: Υποβολές έως 31/10/2022

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 11:04:00 π.μ. | |
AGROTRUST
Προκηρύχθηκε το καθεστώς “Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα” του Αναπτυξιακού Νόμου, το οποίο επιδοτεί έως 75% επενδυτικά έργα για την ίδρυση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων των κλάδων μεταποίησης και εφοδιαστικής αλυσίδας (πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων τα οποία εντάσσονται στο καθεστώς της Αγροδιατροφής).

Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020

Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8:42:00 μ.μ. | |
Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
Νέο πρόγραμμα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».

Σάββατο 18 Ιουλίου 2020

Νέα πρόσκληση για "Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου"

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:58:00 π.μ. | |
Νέα πρόσκληση για "Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου"

Νέα Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 2.b.2.3 “Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού” στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020».

Πέμπτη 21 Μαΐου 2020

H "agro-trust Μελετητική" μεταφέρθηκε σε νέα γραφεία και συνεχίζει σταθερά δίπλα σας

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:25:00 μ.μ. | |
H "agro-trust Μελετητική" μεταφέρθηκε σε νέα γραφεία και συνεχίζει σταθερά δίπλα σας
H agro-trust Μελετητική Βασιλόπουλος Δημήτρης και Συνεργάτες βρίσκεται σταθερά δίπλα σας, τηρώντας όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας με σεβασμό στην υγεία των πελατών και των εργαζομένων της. 

Πέμπτη 2 Απριλίου 2020