ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023

Έως 50% επιχορήγηση για την Ίδρυση νέων ξενοδοχείων & τουριστικών καταλυμάτων από το ΕΣΠΑ

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 1:30:00 μ.μ. | | |
ΕΣΠΑ
Στη Δράση δύναται να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού.

Τρίτη 20 Ιουνίου 2023

2η προκήρυξη για επιδότηση επενδυτικών έργων στη “Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα” - Υποβολές έως 29.09.23

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 10:51:00 π.μ. | |
“Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα”
Προκηρύχθηκε το καθεστώς “Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα” του Αναπτυξιακού Νόμου, το οποίο επιδοτεί έως 75% επενδυτικά έργα για την ίδρυση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων των κλάδων μεταποίησης και εφοδιαστικής αλυσίδας (πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων τα οποία εντάσσονται στο καθεστώς της Αγροδιατροφής).

Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023

Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023

ΕΣΠΑ: Επιδότηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων έως 50% - «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12:21:00 μ.μ. | |
ΕΣΠΑ
Ανοιχτή παραμένει ακόμη η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» η οποία ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Τρίτη 14 Μαρτίου 2023

Ανοίγουν τα Σχέδια Βελτίωσης 2023 - Περίοδος αιτήσεων στήριξης από 15/3 έως 16/5

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12:56:00 μ.μ. | | |
AGROTRUST
Ξεκινάει στις 15 Μαρτίου 2023 η υποβολή προτάσεων επενδυτικών σχεδίων της Δράσης 4.1.5: «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2022.

Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023

Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022

1η Προκήρυξη του Καθεστώτος «Αγροδιατροφή - Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων - αλιεία και υδατοκαλλιέργεια»

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:33:00 π.μ. | | |
AGROTRUST
Ανακοινώθηκε η 1η Προκήρυξη του Καθεστώτος «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022

1η Προκήρυξη του καθεστώτος: “Μεταποίηση -Εφοδιαστική Αλυσίδα” του Αναπτυξιακού Νόμου: Υποβολές έως 31/10/2022

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 11:04:00 π.μ. | |
AGROTRUST
Προκηρύχθηκε το καθεστώς “Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα” του Αναπτυξιακού Νόμου, το οποίο επιδοτεί έως 75% επενδυτικά έργα για την ίδρυση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων των κλάδων μεταποίησης και εφοδιαστικής αλυσίδας (πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων τα οποία εντάσσονται στο καθεστώς της Αγροδιατροφής).