ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2015

Συμμετοχή της «ΚΑΣΟΑ ΔΑΝΑΟΣ» και του «Τ.Ο.Ε.Β Ήρας - Κουρτακίου» σε διοργάνωση ημερίδας

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 10:34:00 π.μ. |
 Η Πράξη «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Δεδομένων για Στήριξη Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. 

Αποτελεί το πρώτο πρόγραμμα στην Ελλάδα που παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με τους τομείς κοινωνικού οφέλους του GEO (GrouponEarthObservation). Οι τομεακές εφαρμογές εστιάζουν στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων καθώς αυτοί αποτελούν την κοινή βάση ανάπτυξης του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα των περιφερειακών οικονομιών ενώ παράλληλα από την κατάσταση και τη χρήση τους εξαρτάται η ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος και η ποιότητα ζωής των πολιτών. 

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, κατ’ εφαρμογή του Εθνικού Νομικού Πλαισίου για την εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και ειδικότερα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ και κατ’ επέκταση τον Νόμο 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/9-12-2003), φέρουν την ευθύνη της αποκλειστικής διαχείρισης των εδαφοϋδατικών πόρων. Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, ως δικαιούχος του συγκεκριμένου έργου και λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται στο σύμφωνο συνεργασίας που έχει υπογραφεί για την υποβολή και υλοποίηση της πρότασης, έχει την ικανότητα να υλοποιήσει τις δράσεις όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο Τεχνικό Δελτίο. 

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (ΔΚΠ) αποτελεί έναν ευέλικτο οργανισμό (ΝΠΙΔ), με δράσεις και συνεργασίες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αλλά και της ερευνητικής κοινότητας στην Ελλάδα, με έντονη διεθνή παρουσία. Υποστηρίζεται από ένα Διεθνές Συμβούλιο (InternationalBoard) και από δεκατρείς εταίρους που εκπροσωπούν όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης αλλά και την πανεπιστημιακή/ερευνητική κοινότητα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.envisent.eu/ 

ΕΤΑΙΡΟΙ 
Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔΠΔΕΙ) 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου (ΑΔΑΙΓ) 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (ΑΔΚ) 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης (ΑΔΜΘ) 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΘΣΕ)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
Ψηφιακή Σύγκλιση Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
EuropeanUnion 
ΕΣΠΑ 2007-2013 
Group on Earth Observations (GEO) 
Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) 
Αγροτικός Συνεταιρισμός «Ένωση Αγρινίου» 
Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσολογγίου – Ναυπακτίας «Η Ένωση» 
Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων Αργολίδος «Δαναός» 
Δήμος Λήμνου 
Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Τυρνάβου «Οινοποιείο Τυρνάβου» 
Διεύθυνση Υδάτων – Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Η ΟΠ «ΚΑΣΟΑ ΔΑΝΑΟΣ ΑΕΣ» ΑΕ από κοινού με τον ΤΟΕΒ ΗΡΑΣ ΚΟΥΡΤΑΚΙΟΥ, με την συμμετοχή στην Πράξη για λογαριασμό των παραγωγών μελών τους και την αποδοχή εγκατάστασης – σύνδεσης του εξοπλισμού (βάνες-μετρητές κυβικών, αισθητήρες, τηλεμετρία κλπ) στα δίκτυα άρδευσης, πέτυχε να έχουν στην διάθεση τους οι παραγωγοί – μέλη τους, πρώτοι από όλους τους αγρότες, σημαντικά καλλιεργητικά πλεονεκτήματα και με δυνατότητα μάλιστα επιπλέον ανάπτυξης πολλών νέων χρήσιμων συστημάτων.

Μέσω του εξοπλισμού της Πράξης επιτυγχάνεται έλεγχος άρδευσης μέσω τηλεμετρίας λαμβάνοντας υπόψη μετεωρολογικά, περιβαλλοντικά και άλλα δεδομένα . Τα δίκτυα άρδευσης, κατασκευάζονται με χρηματοδότηση των ιδίων των παραγωγών στην περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων ΗΡΑΣ και ΚΟΥΡΤΑΚΙΟΥ μέσω ΕΠ της ΟΠ «ΚΑΣΟΑ ΔΑΝΑΟΣ ΑΕΣ» ΑΕ 2011-2015.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ
Για τη διάδοση των σκοπών και των αποτελεσμάτων της Πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Δεδομένων για Στήριξη Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας» πραγματοποιείται Διημερίδα. 
1η ημέρα, στις 28 Αυγούστου 2015 στη Θεσσαλονίκη - Εγγραφείτε εδώ 
2η ήμερα, στις 31 Αυγούστου 2015 στην Πάτρα - Εγγραφείτε εδώ 
Την Πρόσκληση και το Πρόγραμμα μπορείτε να τα βρείτε εδώ.
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ