ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021

Ξεκινούν τα νέα Προγράμματα Ενηλίκων στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ερμιονίδας

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 10:32:00 π.μ. | |
Ξεκινούν τα νέα Προγράμματα Ενηλίκων στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ερμιονίδας
Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Ερμιονίδας, (δια του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού), το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (δια της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης , Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το 'Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, ξεκινούν πάλι τη ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ εκπαίδευση, στην οποία θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενήλικων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτημένου έργου «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212 με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ερμιονίδας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: 

Πέμπτη 13 Μαΐου 2021

6 προγράμματα με εξ αποστάσεως διδασκαλία στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Ερμιονίδας

6 προγράμματα με εξ αποστάσεως διδασκαλία στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Ερμιονίδας
Το ΚΔΒΜ (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης) στη Β’ φάση της λειτουργίας ξεκίνησε να λειτουργεί αρχές του 2020 και ολοκλήρωσε 4 προγράμματα επιμόρφωσης τον Ιούνιο του 2020 με γνωστικά αντικείμενα: τις πρώτες Βοήθειες και την Συμβουλευτική σε γονείς.

Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020

Απολογισμός δράσης Α’ εξαμήνου 2020 του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ερμιονίδας

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:27:00 π.μ. | |
Απολογισμός δράσης Α’ εξαμήνου 2020 του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ερμιονίδας
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Ερμιονίδας στη Β΄ φάση λειτουργίας του ξεκίνησε τη δραστηριότητα το Α’ εξάμηνο του 2020, υλοποίησε τρία προγράμματα διά βίου μάθησης, δύο προγράμματα, με αντικείμενο την Αγωγή Υγείας, τις Πρώτες Βοήθειες και ένα πρόγραμμα με αντικείμενο Συμβουλευτική Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων στην σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.

Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

Παράταση αιτήσεων για τις θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:07:00 π.μ. | | |
Παράταση αιτήσεων για τις θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)
Ενημερώνουμε όλους τους υποψήφιους ενδιαφερόμενους ότι το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 7026/441/26.06.2020 Απόφαση του Δ.Σ. ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και φακέλου αίτησης και δικαιολογητικών και την τροποποίηση στα αντίστοιχα πεδία της με Α.Π. 660/4/16980/10.06.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση», με κωδικό ΟΠΣ 5002212 (αρ. πρωτ. 6998/439/11-06-2020 Απόφαση ΔΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ):

Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020

Δήμος Άργους Μυκηνών: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπαιδευτές Ενηλίκων στα "Κέντρα Διά Βίου Μάθησης"

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12:35:00 μ.μ. | | |
Δήμος Άργους Μυκηνών: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπαιδευτές Ενηλίκων στα "Κέντρα Διά Βίου Μάθησης"
Ενημερώνουμε όλους τους υποψήφιους ενδιαφερόμενους ότι το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), απευθύνει την με Α.Π.: 660/4/16980/10-06-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς πλήρωση θέσεων Εκπαιδευτών Ενηλίκων στο πλαίσιο της πράξης “Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-ΝΕΑ ΦΑΣΗ” (ΟΠΣ 5002212).

Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020

Πρόσκληση συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Επιδαύρου

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:48:00 π.μ. | |
Πρόσκληση συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Επιδαύρου
Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Επιδαύρου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Επιδαύρου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020

Συνεχίζονται τα προγράμματα του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Άργους Μυκηνών

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 10:21:00 π.μ. | | |
Συνεχίζονται τα προγράμματα του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Άργους Μυκηνών
Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Άργους Μυκηνών, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Άργους Μυκηνών στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.