Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2020

Θέση εργασίας σε Παιδικό Σταθμό του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 7:18:00 μ.μ. | |
Πρόσληψη προσωπικού σε Παιδικό Σταθμό του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας
Το Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» ύστερα από την υπ’ αριθ. 31/2019 απόφαση του Δ.Σ και την με αριθμ. 275603/05-12-2019 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο: