Παρασκευή, 30 Απριλίου 2021

Οι διαφορετικές ευχές από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:39:00 π.μ. | |
Οι διαφορετικές ευχές από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας
Σπουδαία έργα των ανθρώπων αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου, συμμετέχουν ενεργά στη συγγραφή της Ιστορίας του τόπου, εντυπώνονται βαθειά στη μνήμη του κόσμου, γίνονται μνημεία.

Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021

52 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας

52 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα δύο (52) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας, που εδρεύει στο Ναύπλιο του Νομού Αργολίδας, και συγκεκριμένα του εξής:

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020

9 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας (προκήρυξη)

9 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας (προκήρυξη)
Ανακοίνωση για την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας, που εδρεύει στο Ναύπλιο του Νομού Αργολίδας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα